• Přehled virtuálních kurzů

  • Vývoj informačních technologií do roku 2009 (bonusový kurz pro studující posluchače)

Vývoj a současnost Evropské unie (bonusový kurz pro studující posluchače)Život a dílo Michelangela Buonarroti